Laminaty kompozytowe – Polityka jakości

Zapewnienie najwyższej jakości od projektu do kontroli ostatecznej produktu, to najważniejsze zadanie realizowanej Polityki Jakości

Nadrzędnym celem naszej firmy jest produkcja najwyższych jakościowo produktów z laminatów kompozytowych. Pragniemy spełniać wszystkie oczekiwania Klientów, dlatego też cały proces produkcji z laminatów w firmie „LENIX” został odpowiednio zoptymalizowany. Tworząc elementy z laminatu zawsze kierujemy się jego zastosowaniem i wymaganiami Klienta. Zawsze służymy profesjonalnym doradztwem w zakresie wykonania projektu, jak i doboru odpowiedniego materiału syntetycznego.

Aby maksymalnie usprawnić naszą pracę, wprowadziliśmy System Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2009 w całym obszarze działalności firmy, z wyłączeniem wymagań dotyczących projektowania wyrobów, gdyż wyroby produkowane są według dokumentacji konstrukcyjnej dostarczonej przez Klienta.

Oprócz głównego procesu, na całość naszego Systemu Zarządzania Jakością mają wpływ również wyniki badań satysfakcji Klientów oraz szereg działań wspomagających, takich jak:

Poza procesem głównym na całość Systemu Zarządzania Jakością oddziałują wyniki badań satysfakcji klienta oraz następujące działania wspomagające:

  • nadzór nad dokumentami i zapisami
  • przegląd zarządzania
  • zarządzanie zasobami
  • audyty wewnętrzne
  • nadzór nad wyrobem niezgodnym
  • działania korygujące i zapobiegawcze

Laminaty kompozytowe – Polityka jakości